ที่ตั้งโรงพยาบาลกุยบุรี

เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77150