ข่าวสาร > รับสมัครงาน

ชื่อประกาศวันที่เผยแพร่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)9 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน11 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)28 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป21 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)14 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป9 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน/รายวัน)31 มกราคม 2567
แก้ไขเพิ่มเตอมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน/รายวัน)23 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน/รายวัน)17 มกราคม 2567
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน/รายวัน)8 มกราคม 2567
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน29 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน26 กันยายน 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)18 กันยายน 2566
ประกาศ เรื่องผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน28 สิงหาคม 2566
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)4 สิงหาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือนและรายวัน) ปีงบประมาณ 256625 กรกฎาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา21 กรกฎาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนและรายวัน17 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงรายวัน12 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงรายวัน10 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน21 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน29 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน 26 ธันวาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) และรายวัน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)19 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน19 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256515 สิงหาคม 2565
ประกาศรับสมัครสอบสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ25655 สิงหาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256519 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256511 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน31 มกราคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256527 มกราคม 2565
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256527 มกราคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256520 มกราคม 2565