แผนกตรวจโรคทั่วไป เน้นให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปที่มีปัญหาเฉพาะ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการรักษา

บริการและการรักษา

  • โรคทั่วไป
  • โรคไข้เลือดออก
  • โรควัณโรค
  • โรคเบาหวาน
  • โรคปอดอักเสบ
  • โรคไต
  • โรคไทรอยด์

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

  • 032 - 681108 ต่อ 105