2. คำสั่งเปิดศูนย์ EOC และแผนระบบบัญชาการ ICS

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ