โครงสร้างโรงพยาบาลกุยบุรี

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุยบุรี
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวกีรติกุล องศารา
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
โทร 032-681108