ข่าวสาร > รับสมัครงาน

ชื่อประกาศวันที่เผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256230 กันยายน 2562
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี17 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน13 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 25629 กันยายน 2562
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี15 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน31 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256224 กรกฎาคม 2562
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี3 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน25 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256219 มิถุนายน 2562
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256215 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256229 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256224 เมษายน2562
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี9 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256226 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256221 กันยายน 2561