ข่าวสาร > รับสมัครงาน

ชื่อประกาศวันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน19 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256515 สิงหาคม 2565
ประกาศรับสมัครสอบสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ25655 สิงหาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256519 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256511 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน31 มกราคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256527 มกราคม 2565
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256527 มกราคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256520 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน27 กันยายน 2564
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน20 กันยายน 2564
ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256410 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายวันชั่วคราวเงินบำรุง20 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256416 สิงหาคม 2564
ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 25642 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256330 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256327 เมษายน 2563
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 25633 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 25633 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน13 ธันาวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน9 ธันวาคม 2562
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256311 พฤศจิกายน 2562