ข่าวสาร > รับสมัครงาน

ชื่อประกาศวันที่เผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256330 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256327 เมษายน 2563
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 25633 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 25633 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน13 ธันาวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน9 ธันวาคม 2562
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256311 พฤศจิกายน 2562