ข่าวสาร > รับสมัครงาน

ชื่อประกาศวันที่เผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน29 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน 26 ธันวาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) และรายวัน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)19 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน19 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 256515 สิงหาคม 2565
ประกาศรับสมัครสอบสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ25655 สิงหาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256519 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256511 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน31 มกราคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256527 มกราคม 2565
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256527 มกราคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 256520 มกราคม 2565