ข่าวสาร > จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256712 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ 6 มิถุนายน 2566
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ24 พฤษภาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ18 พฤษภาคม 2566
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวจรวจ18 พฤษภาคม 2566
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ18 พฤษภาคม 2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 256615 ธันวาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256615 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 สิงหาคม 2565
ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง8 สิงหาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง26 กรกฎาคม 2565
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง26 กรกฎาคม 2565