ข่าวสาร > จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25652 พฤศจิกายน 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง Shock wave1 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 256416 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซมและปรับปรุงห้องนึ่งฆ่าเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าถล่ม1 พฤษภาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธี e-bidding21 กุมภาพันธ์ 2563
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 121 มกราคม 2563
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 14 มกราคม 2563
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี E-Bidding25 ธันวาคม 2562
ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี E-Bidding19 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี E-Bidding17 ธันวาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี E-Bidding4 ธันวาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256311 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 พ.ศ. ปีงบประมาณ 25629 เมษายน 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 256211 มีนาคม 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 25628 กุมภาพันธ์ 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 25629 มกราคม 2562