ข่าวสาร > จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายการวันที่เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธี e-bidding21 กุมภาพันธ์ 2563
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 121 มกราคม 2563
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding14 มกราคม 2563
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี E-Bidding25 ธันวาคม 2562
ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี E-Bidding19 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี E-Bidding17 ธันวาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี E-Bidding4 ธันวาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256311 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 พ.ศ. ปีงบประมาณ 25629 เมษายน 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 256211 มีนาคม 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 25628 กุมภาพันธ์ 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 25629 มกราคม 2562