ข่าวสาร > จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายการวันที่เผยแพร่
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 พ.ศ. ปีงบประมาณ 25629 เมษายน 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 256211 มีนาคม 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 25628 กุมภาพันธ์ 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 25629 มกราคม 2562
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 256211 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)9 พฤศจิกายน 2561
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 25628 พฤศจิกายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 256216 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256227 กันยายน 2561