ข่าวสาร > จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 256615 ธันวาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256615 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 สิงหาคม 2565
ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง8 สิงหาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง26 กรกฎาคม 2565
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง26 กรกฎาคม 2565