วันที่ 3 มิถุนายน 2562
ข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี โอกาสวันคล้ายวันนเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 วันที่ 1 เมษายน 2562
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุยบุรี
ร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาล

วันที่ 29 มีนาคาม 2562
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ณ บริเวณถนนกุยบุรี – เทศบาล

วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2562
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณซอยเข้าโรงพยาบาลกุยบุรี

วันที่​ 16​ มกราคม​ 2562​
บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร​ หมู่ 7​
บ้านรวมไทย​ ตำบลหาดขาม​ อำเภอ​กุยบุรี​

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ณ หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งโตนด ตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี 

วันที่ 6 มกราคม 2562
ลงเยี่ยมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ณ หมู่ที่ 1
บ้านคุ้งโตนด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี 

วันที่ 4 มกราคม 2562 
ทีม Advance minimert โรงพยาบาลกุยบุรี รายงานตัวประจำจุด โรงพยาบาลสนาม
ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา

วันที่ 4 มกราคม 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ กรณีพายุโซนร้อนปาบึก ของอำเภอกุยบุรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 
โครงการมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพราษฎร ภายใต้โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 15 ธันวาคม 2561
เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “คนรักคลอง”
“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” 

วันที่ 6 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาลกุยบุรีได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา

วันที่ 5 ธันวาคม 2561
ร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณข้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลกุยบุรี 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

  วันที่ 21  พฤศจิกายน 2561
ทีมหมอชวนวิ่งอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ส่งมอบคฑาให้ทีมอำเภอกุยบุรี

19 พฤศจิกายน 2561
ทีมหมอชวนวิ่งจากภาคใต้ ส่งมอบคฑาให้ทีม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา
“เราทำความดี
ด้วยหัวใจ” 
ในกิจกรรม “พัฒนาชายหาด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ลงพื้นที่ออกตรวจคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนยางชุมวิทยา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ลงพื้นที่ออกตรวจคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านหนองเกด

วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ปลัดกระทรวสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลกุยบุรี